Kontrola Jakości

We wszystkich zakładach produkcyjnych KEMOS’a wdrożony został HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
System ten obejmuje produkcję mączek oraz tłuszczu na wszystkich etapach od przyjęcia surowców do wydania wyrobów gotowych z magazynu. Opracowany został z uwzględnieniem następujących zagrożeń zdrowotnych:
• (mikro)biologicznych- obecność mikroorganizmów chorobotwórczych i toksynotwórczych oraz pasożytów;
• chemicznych- obecność substancji chemicznych, wywołujących zatrucia pokarmowe;
• fizycznych- wszystkie ciała obce.
 

Skład chemiczny naszych produktów i jego stabilność są systematycznie monitorowane. Badania są prowadzone w dwóch laboratoriach:

Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Chemiczne w Warszawie wykonuje i analizuje wszystkie badania podstawowe i stosowane w przemyśle paszowych oraz w karmach dla zwierząt towarzyszących i futerkowych.

Laboratorium Chemiczne
Badania Podstawowe i Stosowane
01-229 Warszawa
ul. Wolska 87/ 58
tel. (22) 631 12 55
kom. 604 15 93 41
e-mail: labchem@neostrada.pl

Laboratorium Analiz Paszowych

Laboratorium Analiz Paszowych „MIKROPASZ” oferuje usługi wykonywania analiz mikrobiologicznych mączek paszowych, pasz oraz ścieków technologicznych.

Laboratorium Analiz Paszowych
„Mikropasz”

ul. Na zapleczu 17
87-100 Toruń
tel/ fax: (56) 659 08 19