Mączka drobiowa, stabilizowana
Mączka z piór i krwi, hydrolizowana
Tłuszcz drobiowy

 

Mączka drobiowa, stabilizowana
 1. Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem specyfikacji jest mączka mięsna, drobiowa przeznaczona do przetwórstwa w produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących i futerkowych. Mączka zawiera 100% materiału drobiowego. Obecność piór jest dopuszczalna w ilości do 3%. Surowiec do produkcji mączki pochodzi ze zdrowych zwierząt (surowiec mieszany-kurczęta, indyki, gęsi), których mięso Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna uznała za zdatne do spożycia przez ludzi.
   

 2. Specyfikacja

 • 2.1. System jakości.
  2.1.1. Mączka jest produkowana w higienicznych warunkach, gwarantujących uzyskanie produktu wysokiej jakości.
  2.1.2. Przetwarzanie surowca odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uboju, bez ingerencji osób trzecich, ani dodatkowych środków transportu. Brak dodatkowych możliwości zanieczyszczenia surowca oraz krótki czas jego zagospodarowania zapewnia produktom powtarzalne parametry.
  2.1.3. Producent prowadzi system kontroli jakości HACCP, który zapewnia utrzymanie stałego, wysokiego poziomu jakości mączki zgodnie z wymaganiami klientów oraz zapobiega zanieczyszczeniu mączki ciałami obcymi (szkło, metal, kamienie drewno i inne) i pleśniami podczas produkcji, przechowywania i transportu.
  2.1.4. Każda partia wyprodukowanego towaru jest odrębnie oznakowana i w pełni identyfikowalna.
  2.1.5. Mączka jest stabilizowana poprzez dodanie przeciwutleniacza BHA, BHT, którego rodzaj, dawka i sposób dozowania jest właściwy dla produktów przeznaczonych na karmę dla zwierząt towarzyszących. Nie jest dodawana etoksyquina (E324) ani żaden inny przeciwutleniacz, szkodliwy dla zwierząt towarzyszących.
  2.1.6. Produkowana jest zgodnie z warunkami dotyczącymi wytwarzania pasz, opisanymi w polskim prawie paszowym.
  2.1.7. Wszystkie zakłady produkcyjne są pod ścisłą kontrolą służb weterynaryjnych i zostały zatwierdzone zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, dotyczącym przetwarzania białka pochodzenia zwierzęcego.
   

 • 2.2. Parametry
  2.2.1. Zapach– swoisty, nie stęchły. Wykluczony jest jakikolwiek inny zapach.
  2.2.2. Kolor– jasnobrązowy.
  2.2.3. Postać– proszek sypki, jednolity, bez cząstek zwęglonych, szkodników zwierzęcych oraz pleśni.
  2.2.4. Analiza chemiczna i instrumentalna:


   

 • 2.3. Pakowanie i dostawa
  2.3.1. Mączka jest pakowana po uprzednim schłodzeniu do temp. poniżej 40 St. C.
  2.3.2. Opakowanie stanowią nowe worki polipropylenowe typu big-bag, o pojemności ok. 1 tony.
  2.3.3. Każdy worek jest szczelnie zamknięty, nie ma śladów uszkodzeń. W czasie transportu worki są ustawione pionowo na paletach.
  2.3.4. Podczas załadunku i transportu mączka jest zabezpieczana przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
  2.3.5. Każdy worek jest opatrzony etykietą, która zawiera:
  2.3.5.1 datę produkcji,
  2.3.5.2 nazwę producenta,
  2.3.5.3 nazwę towaru,
  2.3.5.4 termin przydatności do użycia,
  2.3.5.5 parametry chemiczne: białko, popiół, tłuszcz i wilgotność,
  2.3.6. Do każdej dostawy jest dołączany Handlowy Dokument Identyfikacyjny, zgodnie z wymogami obowiązującego Rozporządzenia UE No 1774/2002.
  2.3.7. Produkt jest wolny od zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi dla zwierząt, mocznika, toksyn bakterii chorobotwórczych, a także insektów lub ich larw.
  2.3.8. O wszystkich istotnych zmianach w procesie produkcji mączki informuje się odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2.3.9. Termin przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji.
   


Mączka z piór i krwi, hydrolizowana

 1. Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem specyfikacji jest hydrolizowana mączka z piór i krwi, przeznaczona do przetwórstwa w produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących i futerkowych. Pióra są poddawane procesowi termohydrolizy, w celu rozbicia wiązań keratynowych i tym samym podwyższeniu przyswajalności białka, zawartego w mączce.

  Mączka ta zawiera 100% materiału drobiowego. Stosunek udziału krwi i piór w produkcie jest analogiczny do udziału na żywym ptaku. Surowiec do produkcji mączki pochodzi ze zdrowych zwierząt (surowiec mieszany-kurczęta, indyki, gęsi), których mięso Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna uznała za zdatne do spożycia przez ludzi.
   
 2. Specyfikacja
  • 2.1 System jakości
   2.1.1. Mączka jest produkowana w higienicznych warunkach, gwarantujących uzyskanie produktu wysokiej jakości.
   2.1.2. Przetwarzanie surowca odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uboju, bez ingerencji osób trzecich, ani dodatkowych środków transportu. Brak dodatkowych możliwości zanieczyszczenia surowca oraz krótki czas jego zagospodarowania zapewnia produktom powtarzalne parametry.
   2.1.3. Producent prowadzi system kontroli jakości HACCP, który zapewnia utrzymanie stałego, wysokiego poziomu jakości mączki zgodnie z wymaganiami klientów oraz zapobiega zanieczyszczeniu mączki ciałami obcymi (szkło, metal, kamienie drewno i inne) i pleśniami podczas produkcji, przechowywania i transportu.
   2.1.4. Każda partia wyprodukowanego towaru jest odrębnie oznakowana i w pełni identyfikowalna.
   2.1.5. Mączka jest stabilizowana poprzez dodanie przeciwutleniacza BHA, BHT, którego rodzaj, dawka i sposób dozowania jest właściwy dla produktów przeznaczonych na karmę dla zwierząt towarzyszących.
   Nie jest dodawana etoksyquina (E324) ani żaden inny przeciwutleniacz, szkodliwy dla zwierząt towarzyszących.
   2.1.6. Produkowana jest zgodnie z warunkami dotyczącymi wytwarzania pasz, opisanymi w polskim prawie paszowym.
   2.1.7. Wszystkie zakłady produkcyjne są pod ścisłą kontrolą służb weterynaryjnych i zostały zatwierdzone zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, dotyczącym przetwarzania białka pochodzenia zwierzęcego.
    
  • 2.2. Parametry
   2.2.1. Zapach– swoisty, nie stęchły. Wykluczony jest jakikolwiek inny zapach.
   2.2.2. Kolor– ciemnobrązowy.
   2.2.3. Postać– proszek sypki, jednolity, bez cząstek zwęglonych, szkodników zwierzęcych oraz pleśni.
   2.2.4. Analiza chemiczna i instrumentalna:


    
  • 2.3. Pakowanie i dostawa
   2.3.1. Mączka jest pakowana po uprzednim schłodzeniu do temp. max. 40 St. C.
   2.3.2. Opakowanie stanowią nowe worki polipropylenowe typu big-bag, o pojemności ok. 1 tony.
   2.3.3. Każdy worek jest szczelnie zamknięty, nie ma śladów uszkodzeń. W czasie transportu worki są ustawione pionowo na paletach
   2.3.4. Podczas załadunku i transportu mączka jest zabezpieczana przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
   2.3.5. Każdy worek jest opatrzony etykietą, która zawiera:
   2.3.5.1. datę produkcji,
   2.3.5.2. nazwę producenta,
   2.3.5.3. nazwę towaru,
   2.3.5.4. termin przydatności do użycia,
   2.3.5.5. parametry chemiczne: białko, popiół, tłuszcz i wilgotność,
   2.3.6. Do każdej dostawy jest dołączany Handlowy Dokument Identyfikacyjny, zgodnie z wymogami obowiązującego Rozporządzenia UE No 1774/2002.
   2.3.7. Produkt jest wolny od zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi dla zwierząt, mocznika, toksyn bakterii chorobotwórczych, a także insektów lub ich larw.
   2.3.8. O wszystkich istotnych zmianach w procesie produkcji mączki informuje się odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem.
   2.3.9. Termin przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji.


Tłuszcz drobiowy

 1. Przedmiot specyfikacji

  Przedmiotem specyfikacji jest tłuszcz drobiowy, paszowy przeznaczony do przetwórstwa w produkcji pasz przemysłowych oraz karmy dla zwierząt towarzyszących. Pozyskiwany jest w procesie prasowania mączki mięsnej, drobiowej. Surowiec użyty do produkcji tłuszczu jest w 100% drobiowy i pochodzi ze zdrowych zwierząt (surowiec mieszany-kurczęta, indyki, gęsi), których mięso Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna uznała za zdatne do spożycia przez ludzi.
   
 2. Specyfikacja
 • 2.1. System jakości
  2.1.1. Tłuszcz jest produkowany w higienicznych warunkach, gwarantujących uzyskanie produktu wysokiej jakości.
  2.1.2. Przetwarzanie surowca odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca uboju, bez ingerencji osób trzecich, ani dodatkowych środków transportu. Brak dodatkowych możliwości zanieczyszczenia surowca oraz krótki czas jego zagospodarowania zapewnia produktowi powtarzalne parametry.
  2.1.3. Producent prowadzi system kontroli jakości HACCP, który zapewnia utrzymanie stałego, wysokiego poziomu jakości tłuszczu zgodnie z wymaganiami klientów oraz zapobiega zanieczyszczeniu mączki ciałami obcymi (szkło, metal, kamienie drewno i inne) i pleśniami podczas produkcji, przechowywania i transportu.
  2.1.4. Każda partia wyprodukowanego towaru jest w pełni identyfikowalna.
  2.1.5. Tłuszcz stabilizowany jest poprzez dodanie przeciwutleniacza, którego rodzaj, dawka i sposób dozowania jest właściwy dla produktów przeznaczonych do pasz przemysłowych i karm dla zwierząt towarzyszących. Nie jest dodawana etoksyquina (E324) ani żaden inny przeciwutleniacz, szkodliwy dla zwierząt towarzyszących.
  2.1.6. Tłuszcz jest produkowany zgodnie z warunkami dotyczącymi wytwarzania dodatków paszowych, opisanymi w polskim prawie paszowym.
  2.1.7. Wszystkie zakłady produkcyjne są pod ścisłą kontrolą służb weterynaryjnych i zostały zatwierdzone zgodnie z obowiązującym prawem unijnym, dotyczącym przetwarzania białka pochodzenia zwierzęcego.
   
 • 2.2. Parametry
  2.2.1. Zapach– swoisty, nie stęchły. Wykluczony jest jakikolwiek inny zapach,
  2.2.2. Barwa- w skali jodowej max. 170 mg J2/ 100 ml roztworu,
  2.2.3. Postać– ciekła pow. temp. 25 St. C.,
  2.2.4. Analiza chemiczna i instrumentalna:


   
 • 2.3. Przechowywanie i transport.
  2.3.1. Bezpośrednio z prasy tłuszcz trafia do odstojników, gdzie oddzielane są pozostałości mączki mięsnej. W celu uzyskania większej klarowności poddany jest również odwirowaniu.
  2.3.2. Tłuszcz jest przechowywany w specjalnych, ocieplanych zbiornikach, wyposażonych w system umożliwiający jego podgrzanie.
  2.3.3. Podczas załadunku i transportu tłuszcz jest zabezpieczany przed wpływem warunków atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
  2.3.4. Transport odbywa się w specjalistycznych, ocieplanych cysternach lub zbiornikach dostarczonych przez odbiorcę.
  2.3.5. Każda partia tłuszczu jest badana pod kątem zawartości:
  2.3.5.1. liczby kwasowej,
  2.3.5.2. liczby nadtlenowej;
  2.3.6. Do każdej dostawy jest dołączany Handlowy Dokument Identyfikacyjny, zgodnie z wymogami obowiązującego Rozporządzenia UE No 1774/2002.
  2.3.7. Produkt jest wolny od zanieczyszczeń substancjami szkodliwymi dla zwierząt, toksyn bakterii chorobotwórczych, a także insektów lub ich larw.
  2.3.8. O wszystkich istotnych zmianach w procesie produkcji tłuszczu informuje się odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem.
  2.3.9. Termin przydatności do użycia wynosi 3 miesiące od daty produkcji.