Głównym kierunkiem działalności firmy KEMOS jest produkcja przetworzonego białka zwierzęcego oraz tłuszczu paszowego, które wytwarzane są wyłącznie z drobiowych odpadów poubojowych.

     Produkcja odbywa się w czterech autonomicznych zakładach, zlokalizowane w różnych częściach kraju. Oprócz zakładu w Czerwonce k/ Lubartowa, pozostałe umiejscowione są na terenie największych w Polsce zakładów drobiarskich takich, jak: Suwalskie Zakłady Drobiarskie Sp. z o.o. w Suwałkach, Zakłady Drobiarsko-Mięsne „SuperDrob” S.A. w Karczewie k/ Warszawy oraz Zakłady Drobiarskie „CEDROB” S. A. w Niepołomicach.

     Każda z Filii posiada Weterynaryjny Numer Identyfikacyjny i jest pod stałym nadzorem właściwego terytorialnie lekarza weterynarii.

     Obecność na terenie zakładów drobiarskich skraca czas oczekiwania surowca na przerób do 3-4 godz, czyli tyle, ile go potrzeba do napełnienia destruktora. Gwarantuje to uzyskanie niepowtarzalnej, najwyższej jakości produktów finalnych naszej działalności. Skład surowca jest tylko i wyłącznie drobiowy z uwagi na brak możliwości przyjęcia na teren zakładu innego rodzaju odpadów.

     W wyniku dogodnego położenia geograficznego naszych zakładów, staliśmy się bardzo wygodnym partnerem dla dużych firm, posiadających kilka wytwórni, zlokalizowanych w różnych regionach kraju. Poza łatwością dostępu, a co za tym idzie zmniejszeniem kosztów transportu, posiadanie przez nas trzech filii, gwarantuje naszym klientom ciągłość dostaw, nawet w przypadku awarii lub remontu w jednym z zakładów.

     Surowiec przetwarzany w naszych zakładach jest materiałem niskiego ryzyka kategorii 3, który nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt.     Firma KEMOS od samego początku swojego istnienia, czyli od roku 1997, miał aspiracje produkować mączki o najwyższej jakości.

Już sama lokalizacja naszych Filii na terenie kilku największych w Polsce zakładów drobiarskich w znacznej mierze ułatwiała nam spełnienie podstawowych warunków uzyskania oczekiwanych rezultatów. W ślad za tym zmodernizowane zostały przejęte przez KEMOS, istniejące w tych miejscach dotychczas, zakłady przetwórstwa odpadów poubojowych. Odpowiednie przeszkolenie pracowników, a przede wszystkim kadry zarządzającej Zakładami, uwieńczyło dzieło.

Efektem tej żmudnej pracy są produkty, które znalazły zastosowanie u największych producentów karmy dla zwierząt towarzyszących oraz dużych wytwórni pasz zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.
Nasi klienci cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość surowca używanego do produkcji, głównie jego świeżość i jednorodność, ale również zachowanie powtarzalność produkcji, co nie jest w innych przypadkach takie oczywiste.

Powtarzalność składu chemicznego naszej produkcji kontrolowana jest przez „LABORATORIUM CHEMICZNE”, mieszczące się w Warszawie. Kierownictwo tego laboratorium gości w naszych Filiach natomiast badania mikrobiologiczne na naszych mączkach wykonywane są przez „MIKROPASZ”, laboratorium analiz paszowych zlokalizowane w Toruniu.